HYUNDAI HD99 Thùng Kín 6.5 Tấn

675.000.000  673.000.000