-1%
680.000.000  675.000.000 
-0%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
675.000.000  673.000.000